Авторские песни - Саян Хада (Мунко Балданов), аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
 Am 
Санан малгайта 
 Dm
Саяан уулын хормой. 
 G
Сагаан ундэр мундаргаар, 
 C      E
Сана ойможо ябааб. 
 
Дабталга: 
 Am
Минии зурхэн соо 
 Dm
Саяан хадам нанагдаа. 
 G
Сагаан санаар амилан 
 C      E
Сагаан буудаг санан - 2 дахин 
 
Аглаг номин оройнуудаар 
Алхалнаб урагшаа. 
Хонгор нюдэнэйм хараада 
Ходол-ходол нанагданаш. 
 
Дабталга
 
Санан малгайта 
Саяан уулаар гэшхээб. 
Сагаан ундэр мундаргаар 
Сана ойможо ябааб. 
 
Дабталга