Авторские песни - Саян Хада (Мунко Балданов), аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
 Am 
Санан малгайта 
 Dm
Саяан уулын хормой. 
 G
Сагаан ундэр мундаргаар, 
 C      E
Сана ойможо ябааб. 
 
Дабталга: 
 Am
Минии зурхэн соо 
 Dm
Саяан хадам нанагдаа. 
 G
Сагаан санаар амилан 
 C      E
Сагаан буудаг санан
 C      E
Сагаан буудаг санан
 
 Am 
Аглаг номин оройнуудаар 
 Dm 
Алхалнаб урагшаа. 
 G
Хонгор нюдэнэйм хараада 
 C      E
Ходол-ходол нанагданаш. 
 
Дабталга: 
 Am
Минии зурхэн соо 
 Dm
Саяан хадам нанагдаа. 
 G
Сагаан санаар амилан 
 C      E
Сагаан буудаг санан
 C      E
Сагаан буудаг санан
 
 Am 
Санан малгайта 
 Dm 
Саяан уулаар гэшхээб. 
 G
Сагаан ундэр мундаргаар 
 C      E
Сана ойможо ябааб. 
 
Дабталга: 
 Am
Минии зурхэн соо 
 Dm
Саяан хадам нанагдаа. 
 G
Сагаан санаар амилан 
 C      E
Сагаан буудаг санан
 C      E
Сагаан буудаг санан