Авторские песни - Архяа тамхяа хаяхам даа (Ринчин Бурхиев), аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
 Cm     D#
Ажалаа хэнгы нэтэжэ 
 A#     Fm
Архяа завяад хэбтэжэ 
 Cm     D#
Аймагайнга, зонойнгоо 
 Fm     Cm
Абынга ахайн нэрые 
 G   
Бузарлажа ябаха болихам даа 
 Cm
Архяа биитнай хаяхам даа 
 
 G#     D#  
Ойлооб гэжээ бииднай тандаа 
 Fm    Cm
Оло дахин угоо угоб 
 G#     D#
Отол муноо этигыитаб 
 Fm     Cm
Орхеоб, болеоб садааб, хуроо 
 
 Cm     D#
Газаа, досоо аюулаад 
 A#     Fm
Гашуун утаа аюулаад 
 Cm   D#
Байгалия, агаараа 
 Fm     Cm 
Нэрынгэ гэр барагаа 
 G 
Танадаа би хорлохо болихам даа 
 Cm
Тамхяа бииднай хаяхам даа 
 
Ойлгоб гэжээ бииднай тандаа 
Олог дахин угоо угоб 
Отол муноо этигыитааб 
Орхеоб болеоб садааб, хуроо 
 
Ажарлаа хэнгы нэтэжэ 
Архяа завяад хэбтэжэ 
Аймагайнга, зонойнгоо 
Абынга ахайн нэрые 
Бузарлажа ябаха болихам даа 
Архяа бииднай хаяхам даа