Авторские песни - Дангинамни, аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
 Am         Dm
Арюухан залуу нанандаа 
 E          Am
Амраг нанандаа дурлажа 
 Am           Dm
Адарнаа ундалнан ногоондоол 
 G            C
Алтан дэлхэйдээр налбарышдаа 
 
Дабталгаа: 
 Am         Dm
Шиигтэй зоолэн газарнаа 
 G          C
Шэнэхэн сэсэг ургаалдаа 
 Am         Dm
Шимнии намдаа сэбэрхэн 
 E         Am
Бишни шамдаа дурлахаб 
 
 Am        Dm
Уурай ялагар мушэндэл 
 E           Am
Ундэр тунгалаг тэнгэридэл 
 Am         Dm
Уран сэлмэг сэдьхэлтэй 
 G         C
Урдам харин байгыштаа 
 
Дабталгаа: 
 Am         Dm
Шиигтэй зоолэн газарнаа 
 G          C
Шэнэхэн сэсэг ургаалдаа 
 Am         Dm
Шимнии намдаа сэбэрхэн 
 E         Am
Бишни шамдаа дурлахаб 
 
 Am         Dm
Хvхюутэй залуу нанандаа 
 E            Am
Хонгёогоор энеэжэл ябаналши 
 Am           Dm
Халуухан зvрхэн сохинолдаа 
 G          C
Хоорхэн жаахан бэедэшни 
 
Дабталгаа: 
 Am         Dm
Шиигтэй зоолэн газарнаа 
 G          C
Шэнэхэн сэсэг ургаалдаа 
 Am         Dm
Шимнии намдаа сэбэрхэн 
 E         Am
Бишни шамдаа дурлахаб
 
 

Видео