Авторские песни - Бэшэг, аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
 Am    C
Ши намнаа холош 
 Dm   E   Am 
Би шамайгаа нананаб 
 Am     C
Ши намайе дууланагуйш 
 Am  E   Am
Би шамдаа дуратайб 
 
 F   G   C
Бэшэг бэшээд хаянаб. 
 F     G     C 
Шамайгаа мартахаа шадалгуйб. 
 Dm     C
Хэзээ шамтай уулзахабиб. 
 Dm    E  Am
Ханилнан минии нухэрни. 
 
 Am    C
Удэшэ болоходо 
 Dm    E   Am 
Шамайгаа нанан унтанаб 
 Am     C
Бухэли удэшэ минии 
 Am   E  Am
Зуудэндэмни байнаш 
 
Ши намнаа холош 
Би шамайгаа нананаб 
Ши намайе дууланагуйш 
Би шамдаа дуратайб.