Запрещают песни Цоя, Агата Кристи, Наутилус Помпилиус, Зиверт
Отвечаем в отдельной теме

Би-2 - Солдат, аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
Вступление: F#m | E }x4 

      F#m E F#m E
Мое имя солдат
      F#m E F#m E
Если кто-нибудь слышит
      F#m E F#m E
У меня автомат
      F#m E F#m E
И поехала крыша
      F#m E F#m E
И живу наугад
      F#m E F#m E
И дышу по приказу
      F#m E F#m E
Вот такой вот расклад
      F#m E F#m E
Помогает не сразу.

Проигрыш: F#m | E | D | D }x2

      F#m E F#m E
Мое имя солдат
      F#m E F#m E
Если кто-нибудь знает
      F#m E F#m E
У меня автомат
      F#m E F#m E
Без патронов бывает
      F#m E F#m E
И тогда уцелеть
      F#m E F#m E
Основная забота
      F#m E F#m E
Дело случая смерть
        F#m E D D
Вот такая работа.
        F#m E D D
Вот такая работа

      F#m E F#m E
Если нас построят
      F#m E F#m E
Если память устала
      F#m E F#m E
Забиваю косяк
      F#m E F#m E
И на все, что достало

      F#m E F#m E
В мире что-то не так
      F#m E F#m E
Что-то очень прогнило
      F#m E F#m E
Сколько наших ребят
      F#m E F#m E
Там, где солнце остыло

Проигрыш: F#m | E | D | D }x2 

F#m     E F#m E
Мое имя солдат
         F#m E F#m E
Если что-нибудь значит
         F#m E F#m E
Из возможных наград
     F#m E F#m E
Выбираю удачу
      F#m E F#m E
У меня автомат
       F#m E F#m E
И дорога без края
       F#m E F#m E
Мое имя солдат
      F#m E F#m E
Я его не меняю

Проигрыш: F#m | E | D | D }x4 

Комментарий автора:

Би-2/Михаил Карасев
 
 

Видео