Запрещают песни Цоя, Агата Кристи, Наутилус Помпилиус, Зиверт
Отвечаем в отдельной теме

Би-2 - Привет тебе, аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
	 A5  E5   A5  E5
	Привет тебе, привет тебе
	 A5  E5   A5  E5
	Привет тебе, привет тебе

A5  E5   A5  E5
Улыбайся двуногому брату
A5  E5   A5  E5
Улыбайся получая зарплату
A5  E5   A5  E5
Улыбайся валяясь по трамваям
A5  E5   A5  E5
Улыбайся будь самураем

A5  E5   A5  E5
Наслаждайся своим кооперативом
A5  E5   A5  E5
Наслаждайся трезвым бригадиром
A5  E5   A5  E5
Наслаждайся серым мундиром
A5  E5   A5  E5
Наслаждайся кубинским апельсином

	 A5  E5   A5  E5
	Привет тебе, привет тебе
	 A5  E5   A5  E5
	Привет тебе, привет тебе
	 A5  E5   A5  E5
	Привет тебе, привет тебе
	 A5  E5   A5  E5
	Привет тебе, привет тебе

A5  E5   A5  E5
Друг копит на машину
A5  E5   A5 E5
Он почти незаметен
A5  E5  A5 E5
Инженер-одиночка
A5  E5   A5 E5
Совершенно секретен
        
A5  E5   A5  E5
В интуристовском театре
A5  E5   A5  E5
На сцене "Иван Сусанин"
A5  E5   A5  E5
А я опять на лопатках
A5  E5   A5  E5
В районном универсаме
        
	 A5  E5   A5  E5
	Привет тебе, привет тебе
	 A5  E5   A5  E5
	Привет тебе, привет тебе
        
A5  E5   A5  E5
И там в моем паспорте
A5  E5   A5  E5
Наклеена вторая фотография
A5  E5   A5  E5
Невозможно придраться
A5  E5   A5  E5
К стандарту моей биографии
        
A5  E5   A5  E5
Пободайся стань травоядным
A5  E5   A5  E5
Соблюдая общественный порядок
A5  E5   A5  E5
Освобождаясь от ежедневной злости
A5  E5   A5  E5
Разуваясь приходя в гости
        
Проигрыш: F | G | Am | G

	 A5  E5   A5  E5
	Привет тебе, привет тебе
	 A5  E5   A5  E5
	Привет тебе, привет тебе
	 A5  E5   A5  E5
	Привет тебе, привет тебе
	 A5  E5   A5  E5
	Привет тебе, привет тебе
	 A5  E5   A5  E5
	Привет тебе, привет тебе
	 A5  E5   A5  E5
	Привет тебе, привет тебе
 
 

Видео