Cocteau Twins - Pink Orange Red, аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
Intro: 
Gm
|
Gm7/F
|
Ebmaj7
(x2) Verse: |
Gm
|
Gm7/F
|
Ebmaj7
| | End|rosis |osis | | | |
Gm
|
Gm7/F
|
Ebmaj7
| | Lot|ella |ella | | | |
Gm
|
Gm7/F
|
Ebmaj7
| | End|rosis |osis | | | |
Gm
|
Gm7/F
|
Ebmaj7
| | Vivige|ossa |ossa | | | Chorus: |
Ab
|
Ab/Bb
|
Cm
|
G
Mel|iteae phoe|bus hyala phoe|bus hyala clo|eyessa |
Ab
|
Ab/Bb
|
Cm
|
G
Mel|iteae phoe|bus hyala phoe|bus hyala noss|inussa Bridge:
Ab
|
Ab
|
Ab
|
Ab
| Verse: |
Gm
|
Gm7/F
|
Ebmaj7
| | Ses|ia |ia | | | |
Gm
|
Gm7/F
|
Ebmaj7
| | Sul|titan |itan | | | |
Gm
|
Gm7/F
|
Ebmaj7
| | Ses|ia |ia | | | |
Gm
|
Gm7/F
|
Ebmaj7
| | Tot|ella |ella | | | Chorus:
Ab
|
Ab/Bb
|
Cm
|
G
| Hymeae sat|umia |hymeae noss|inussa|
Ab
|
Ab/Bb
|
Cm
|
G
Vacua ven|essula |vacua ne|kitella |
Ab
|
Ab/Bb
|
Cm
|
G
| Tu|phia van|essa van|essa en|ovalla|
Ab
|
Ab/Bb
|
Cm
|
G
| Sacyare op|onalla op|onalla hy|niassa| Bridge:
Ab
|
Ab
|
Ab
|
Ab
|
Ebmaj7
|
Ebmaj7
|
Ab
|
Ab
|
Ebmaj7
|
Ebmaj7
|
Ab
|
Ab
| Verse: |
Gm
| Ses|ia | |(Ho fa-manofilla Ho fa-manofilla Ho fa-mano|
Gm7/F
| ia | filla Ho nosialla-do nosialla-do nosialla-do|
Ebmaj7
| | | Sul| manofilla|Donosialla)|
Gm
| titan | (Ho fa-manofilla Ho fa-manofilla Ho fa-mano|
Gm7/F
| itan | filla Ho nosialla-do nosialla-do nosialla-do|
Ebmaj7
| | | Ses| manofilla|Donosialla)|
Gm
| ia | (Ho fa-manofilla Ho fa-manofilla Ho fa-mano|
Gm7/F
| ia | filla Ho nosialla-do nosialla-do nosialla-do|
Ebmaj7
| | | Tot| manofilla|Donosialla)|
Gm
| ella | (Ho fa-manofilla Ho fa-manofilla Ho fa-mano|
Gm7/F
| ella | filla Ho nosialla-do nosialla-do nosialla-do|
Ebmaj7
| | manofilla)|