Христианские песни - Kini Maong Akong Lawas, аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
Intro: G F Em G7 
 
KORO: 
 C   Fm    C  C7
 Kini maong Akong Lawas 
       F    Dm     Em  Am
 Nga Akong gihatag sa inyong kaluwasan. 
  F   Dm  Em   Am7 Dm Em  F  D/F# G
 Dawata kini, dawata kini sa A-kong handuma---nan. 
 C    Fm    C C7   F     Dm   Em Am
 Kini ang Akong Dugo, giula sa inyong kapasayloan. 
  F   Dm  Em   Am7  Dm  G  Fm C ( Gm7 C7 ) 
 Dawata kini, dawata kini sa Akong handuma-nan. 
 
  F    Fdim    C/E Am Dm G     C C7
 Niining langitnong kalan-on gida-wat sa kabus. 
   F    E7    Am Am/G D7     G F Em G7
 Ang saad nga wa'y kapakyasan sa namatay sa krus. 

(KORO) 
 
 Niining langitnong kalan-on kita makadawat, 
 Kalinaw nga Iyang kabilin kabaskug sa kalag. 

(KORO)
 
 

Видео