Христианские песни - Ama Namin (Misang Pilipino), аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
   G
 Ama namin sumasalangit Ka, 
    C    D7  G
 Sambahin ang ngalan Mo. 
    D7      G  Em
 Mapasaamin ang kaharian Mo, 
   A7     D
 Sundin ang loob Mo, 
     Am E7 Am     G D7 G G7
 Dito sa lu-pa para ng sa la---ngit. 
  C       G
 Bigyan Mo kami ngayon 
       C       G
 ng aming kakanin sa araw-araw, 
    D7      Em
 At patawarin Mo ang aming mga sala 
 Am E7 Am   D7 Em
 Para nang pagpapatawad namin 
 C         G
 sa nagkakasala sa amin. 
   C          G     Em
 At h'wag Mo kami ipahintulot sa tukso 
    C    Am   G   D7 G
 At iadya Mo kami sa lahat ng masama. 
 
 D7  G       C        D7
 Sapagkat sa 'Yo'y nagmumula, ang kaharian, 
    G   Em      C
 ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, 
 G     D  D7 G
 magpasawalang-hanggan.