Manish Vyas - Shivoham, аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
Dm         C   Bb   C   Dm
Sachara Chara Para Purna Shivoham Shivoham 
Dm         C   Bb   C   Dm
Sachara Chara Para Purna Shivoham Shivoham 

Dm     C    Bb   C   Dm
Nityananda Swarupa Shivoham Shivoham 
Dm     C    Bb   C   Dm
Nityananda Swarupa Shivoham Shivoham 

Dm         C   Bb   C   Dm
Sachara Chara Para Purna Shivoham Shivoham 
Dm         C   Bb   C   Dm
Sachara Chara Para Purna Shivoham Shivoham 

Dm     C    Bb   C   Dm
Nityananda Swarupa Shivoham Shivoham 
Dm     C    Bb   C   Dm
Nityananda Swarupa Shivoham Shivoham 

Dm         C   Bb   C   Dm
Anandoham, anandoham, anandoham, anandoham
Dm         C   Bb   C   Dm
Anandoham, anandoham, anandoham, anandoham
Dm         C   Bb   C   Dm
Anandoham, anandoham, anandoham, anandoham
Dm         C   Bb   C   Dm
Anandoham, anandoham, anandoham, anandoham

Dm   C Bb C Dm
Namah, namah, Hiatuu
Dm         C   Bb   C  Dm
Shivoham, shivoham, shivoham, shivoham
Dm         C   Bb   C  Dm
Shivoham, shivoham, shivoham, shivoham
Dm         C   Bb   C  Dm
Shivoham, shivoham, shivoham, shivoham
Dm         C   Bb   C  Dm
Shivoham, shivoham, shivoham, shivoham
Dm         C   Bb   C  Dm
Shivoham, shivoham, shivoham, shivoham
Dm         C   Bb   C  Dm
Shivoham, shivoham, shivoham, shivoham
Dm         C   Bb   C  Dm
Shivoham, shivoham, shivoham, shivoham
Dm         C   Bb   C  Dm
Shivoham, shivoham, shivoham, shivoham

Dm     C    Bb   C   Dm
Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya
Dm     C    Bb   C   Dm
Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya
Dm     C    Bb   C   Dm
Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya
Dm     C    Bb   C   Dm
Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya
Dm     C    Bb   C   Dm
Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya
Dm     C    Bb   C   Dm
Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya
Dm     C    Bb   C   Dm
Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya
Dm     C    Bb   C   Dm
Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya
Dm     C    Bb   C   Dm
Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya
Dm     C    Bb   C   Dm
Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya
Dm     C    Bb   C   Dm
Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya
Dm     C    Bb   C   Dm
Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya
Dm     C    Bb   C   Dm
Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya
Dm     C    Bb   C   Dm
Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya
Dm     C    Bb   C   Dm
Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya
Dm     C    Bb   C   Dm
Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya

Dm         C   Bb   C   Dm
Sachara Chara Para Purna Shivoham Shivoham 
Dm         C   Bb   C   Dm
Sachara Chara Para Purna Shivoham Shivoham 

Dm     C    Bb   C   Dm
Nityananda Swarupa Shivoham Shivoham 
Dm     C    Bb   C   Dm
Nityananda Swarupa Shivoham Shivoham 

Dm         C   Bb   C   Dm
Anandoham, anandoham, anandoham, anandoham
Dm         C   Bb   C   Dm
Anandoham, anandoham, anandoham, anandoham
Dm         C   Bb   C   Dm
Anandoham, anandoham, anandoham, anandoham
Dm         C   Bb   C   Dm
Anandoham, anandoham, anandoham, anandoham
 
 
Свернуть Распечатать

Видео