Nemra - Nare, аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
Am       E     Am
Նարեն ելել է, սար սնձի կերթա,
Dm        E     Am
Մազերն արձակել, շաղ տալեն կերթա:
Am       E   Am
Յարոջ աչքի դեմ կաքավի նման,
Dm        E    Am
Սեր անելեն յար, էլել է կերթա:
 
Dm     Am  Dm   Am
Հայ Նարե-Նարե, ջիգյարս վառե,
Dm    Am  E   Am
Իմ սիրած յարը ախ մինուճար է:
Dm    Am  Dm   Am
Հեյ Նարե-Նարե, ջիգյարս վառե,
Dm    Am  E   Am
Իմ սիրած յարը ախ մինուճար է:
 
Am       E     Am
Սարերի եղնիկ, դու չքնաղ Նարե,
Dm        E   Am
Հազարներին յար, սիրտ կհմայե,
Am      E    Am
Կարոտած աչքի դու չքնաղ երազ,
Dm       E     Am
Հմայված տեսքի, դու սիրո մուրազ:
 
Dm     Am  Dm   Am
Հայ Նարե-Նարե, ջիգյարս վառե,
Dm    Am  E   Am
Իմ սիրած յարը ախ մինուճար է:
Dm    Am  Dm   Am
Հեյ Նարե-Նարե, ջիգյարս վառե,
Dm    Am  E   Am
Իմ սիրած յարը ախ մինուճար է:
 
 
Свернуть Распечатать

Видео