Урагшаа - Адуушанай дуун, аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
 Bm 
Түрэл арадайм домогшуу, 
 Bm        Em 
Түргэн гүйдэлтэй хүлэгни. 
 Em       Bm
Сэхэ урагшаа зорин оодоржо, 
   G   F#    Bm
Сэдъхэлни, баяраар, билтарна. 
 
Дабталга: 
 Bm   G
Чууло! ныло оодоро, 
  A      D
Шүүдэртэй тала дайдадаа. 
 Em      Bm 
Хүлэг минии, гайхалтай байнаш, 
  G   F#    Bm
Хүсэтэй, далитай, болонхой! 
 
 Bm
Автомашинаар урдамни, 
 Bm        Em
Агта хүлэгнөөм хүрданаар. 
 Em       Bm
Эдир басаган шоглон наадалжа, 
   G   F#    Bm
Оншогтой, түргэнөөр, гуйлгэнэ! 
 
Дабталга: 
 Bm   G
"Хүбүүн, намайе хүсөө наа, 
  A      D
Дуран бодолым абаарай!" - 
 Em      Bm 
Эдир басаган намда иигэжэ 
  G   F#    Bm
Хэлэнэн, юумэндэл, эмнисгээ! 

Bass: 
G-7--5-7--5-7--9-7---5--7-5------5---------7-5----------------------------
D---------------------------7-5-7--7--5-5-5----7-5-7--5------5-----5------
A------------------------------------------------------7--5-7---5-7--5-7--
E-----------------------------------------------------------------------7-
 
 
Свернуть Распечатать

Видео