Afric Simone - Hafanana, аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
Bm
F7
La lala lala lala lai lai lala
Bm
la lala lala lala lai lai la la
F#
la lala lala lala lai lai lala
F#
C#
G#
C#
la lalala la la lalala la.
Bm
F7
Bunu buni bunadi – Hafanana!
Bm
Amara kukarella – Shala lala!
F#
Bunu buni bunadi – Hafanana!
F#
C#
G#
C#
Amara kukarella – Shalalala!
Bm
F7
Uenana mina – Hafanana!
Bm
Amara kukarella – Shala lala!
F#
Uenana mina – Hafanana!
F#
C#
G#
C#
Amara kukarella – Shalalala! Refrain:
F#
C#
Hey! Votki yuda yuda!
F7
Bm
Bununu – Hafanana!
F#
C#
Votki yudi, votki yuda yuda!
G#
Buna buna nauena!
F#
C#
Hey! Votki yuda yuda!
F7
Bm
Bununu – Hafanana!
F#
C#
Votki yudi, votki yuda yuda!
G#
Buna buna nauena!
Bm
F7
La lala lala lala lai lai lala
Bm
la lala lala lala lai lai la la
F#
la lala lala lala lai lai lala
F#
C#
G#
C#
la lalala la la lalala la.
Bm
F7
Bunu buni bunadi – Hafanana!
Bm
Amara kukarella – Shala lala!
F#
Bunu buni bunadi – Hafanana!
F#
C#
G#
C#
Amara kukarella – Shalalala! Refrain:
F#
C#
Hey! Votki yuda yuda!
F7
Bm
Bununu – Hafanana!
F#
C#
Votki yudi, votki yuda yuda!
G#
Buna buna nauena!
F#
C#
Hey! Votki yuda yuda!
F7
Bm
Bununu – Hafanana!
F#
C#
Votki yudi, votki yuda yuda!
G#
Buna buna nauena!