Бадма-Ханда Аюшеева - Эжыдээ, аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
Em
Bm
Энэ ехэ дэлхэй дээр
Em
D
G
Эхын буян сэгнэшэгүйл.
Am
Em
Эхын дулаан нюдэнһөө
Am
C
Em
Дээрэ юумэн байхагүй. Дабталга:
Em
Am
Альган дээрээ тэнжээһэн,
D
G
Сэдьхэлым арюудхаһан,
Em
Am
Сагаан һайхан һанаатай
C
B7
Em
Ори ганса эжымни.
Em
Bm
Хүндэ хүшэр үедэ
Em
D
G
Элдэб ушар үзөө бэлэйт.
Am
Em
Сагай бэрхэ байдалда
Am
C
Em
Сэхэл дабшан гэшхэлээт. Дабталга:
Em
Am
Альган дээрээ тэнжээһэн,
D
G
Сэдьхэлым арюудхаһан,
Em
Am
Сагаан һайхан һанаатай
C
B7
Em
Ори ганса эжымни.