Ruben - Xosqer, аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
Am
E
Ծեր գնչածին բախտս կարդաց
Am
Իմ հայացքի մեջ մոխրացած,
G
Նա կիսաձայն ինձ շշնջաց,
C
A
Որ ես ճամփորդ եմ ուշացած։
Dm
Որ իմ գնացքն արդեն մեկնել է,
Am
Ես ուշացել եմ նրանից,
E
Նա, ով իմ սիրտը գողացել է,
Am
A
Արդեն հեռու է ինձանից։
Dm
Որ ընկերներս հեռացել են,
Am
Սիրելիներս էլ չկան,
E
Նույնիսկ մոտիկ բարեկամներս,
Am
Հոգեհացիս հազիվ թե գան։
Am
E
Եվ ես հանում եմ իմ երգերը
Am
Մանկության մութ ձեղնահարկից,
G
Որտեղ իրերն ու նրանց դերը
C
A
Թաքնված են մեծերից։
Dm
Իսկ մանկությունը մի թռչուն է՝
Am
Թելով կապված մեր սրտերից.
E
Թելը պոկվում է, նա թռչում է
Am
A
Ու հեռանում է մեզանից։
Dm
Իսկ մենք խաղում ենք մեր դերերը,
Am
Իսկ ես հոգնել եմ այդ խաղից,
E
Մենք թաքցնում ենք մեր մտքերը,
Am
Մենք թաքնվում ենք իրարից։
Am
E
«Ես քեզ սիրում եմ» էս խոսքերը
Am
Դուրս են խաղի կանոններից,
G
Ես ձեզ թողնում եմ իմ այս դերն
C
A
Ու հեռանում եմ այս խաղից։
Dm
«Ես քեզ սիրում եմ» էս խոսքերը
Am
Դուրս են խաղի կանոններից,
E
Ես շպրտում եմ ձեզ իմ դերն
Am
A
Ու հեռանում եմ ձեզանից։
Dm
Ես թռցնում եմ իմ երգերն
Am
Իմ մանկության կտուրներից,
E
Կողքիս բոլոր իմ ընկերներն են
Am
Բոլոր տղերքը՝ մեր թաղից։
Am
E
Երգերիս բունն–աղավնատունը
Am
Ես դատարկում եմ երգերից,
G
Ազատությունն է նրանց տունը,
C
A
Թելով կապված մեր սրտերից։
Dm
Քո իսկական սիրահարները
Am
Քեզ լքեցին, իմ էրևան
E
Անտերուդուս մուրացկանները
Am
A
Դարձան քեզ տեր ու տիրական։
Dm
«Ես քեզ սիրում եմ» էս խոսքերը
Am
Ասում եմ քեզ, իմ էրևան,
E
Արժեր հասնել աշխարհի ծերը,
Am
Որ էս բառերը հասկանամ։
Am
E
Ծեր գնչուհին բախտս կարդաց
Am
Իմ հայացքի մեջ մոխրացած,
G
Նա կիսաձայն ինձ շշնջաց,
C
A
Որ ես ճամփորդ եմ ուշացած,
Dm
Որ իմ գնացքն արդեն մեկնել է,
Am
Ես ուշացել եմ նրանից,
E
Ով որ իմ սիրտը գողացել է,
Am
A
Արդեն հեռու է ինձանից։
Dm
Որ ընկերներս հեռացել են,
Am
Սիրելիներս էլ չկան,
E
Նույնիսկ մոտիկ բարեկամներս
Am
Հոգեհացիս հազիվ թե գան։